Cursus Open Boek - Opleiding tot leescoördinator
Categorie Activiteiten voor leerkrachten en/of ouders
Groep Leerkrachten
Tags leesbevordering
Prijzen
  • Prijs € 302,00
Terug

Cursus Open Boek - Opleiding tot leescoördinator

Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. In de cursus Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Voor wie:
leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.

Bijzonderheden:
Cursus van 4 dagdelen van 3 uur.
De cursus wordt aangeboden in samenwerking met Bibliotheek Helmond en zal in Helmond plaatsvinden.

De cursusdata voor komend schooljaar worden nog bekend gemaakt.

Helaas is dit project niet meer beschikbaar omdat het al voor alle projectperiodes is gereserveerd.