Leesplezier in de Schoolbibliotheek
Categorie Activiteiten voor leerkrachten en/of ouders
Groep Leerkrachten, Ouders
Tags deskundigheidsbevordering vriijwilligers
Prijzen
  • Prijs € 135,00
  • dBoS prijs: 6 uur + € 33,00
Terug

Leesplezier in de Schoolbibliotheek

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. De leescoördinator is meestal verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek en wordt daarbij ondersteund door de leesconsulent van de bibliotheek. Het dagelijkse beheer is echter vaak in handen van ouders of andere vrijwilligers. Zij spelen daarmee een belangrijke rol bij het helpen van kinderen en bij het op orde houden van de bibliotheek. Deze training is bedoeld om hen te helpen bij het uitvoeren van deze taken.

De training bestaat uit een bijeenkomst van één dagdeel met een combinatie van theorie, opdrachten en uitwisselen van ervaringen.
Bij de training hoort een reader die ook als naslag gebruikt kan worden.

Startdatum Einddatum
11 januari 2021 9 februari 2021 nog 3 beschikbaar
9 februari 2021 7 maart 2021 nog 3 beschikbaar
7 maart 2021 6 april 2021 nog 3 beschikbaar
7 april 2021 7 mei 2021 nog 3 beschikbaar