Leesplezier in de Schoolbibliotheek
Categorie Activiteiten voor leerkrachten en/of ouders
Groep Leerkrachten, Ouders
Tags deskundigheidsbevordering vriijwilligers
Prijzen
  • Prijs € 150,00
  • dBoS prijs: 6 uur + € 33,00
Terug

Leesplezier in de Schoolbibliotheek

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. De leescoördinator is meestal verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek en wordt daarbij ondersteund door de leesconsulent van de bibliotheek. Het dagelijkse beheer is echter vaak in handen van ouders of andere vrijwilligers. Zij spelen daarmee een belangrijke rol bij het helpen van kinderen en bij het op orde houden van de bibliotheek. Deze training is bedoeld om hen te helpen bij het uitvoeren van deze taken.

De training bestaat uit een bijeenkomst van één dagdeel met een combinatie van theorie, opdrachten en uitwisselen van ervaringen.
Bij de training hoort een reader die ook als naslag gebruikt kan worden.

Startdatum Einddatum
1 januari 2022 31 januari 2022 nog 3 beschikbaar
1 februari 2022 3 maart 2022 nog 3 beschikbaar
1 maart 2022 31 maart 2022 nog 3 beschikbaar
1 april 2022 1 mei 2022 nog 3 beschikbaar
1 mei 2022 31 mei 2022 nog 3 beschikbaar
1 juni 2022 1 juli 2022 nog 3 beschikbaar