It's up to you
Categorie Activiteiten in de klas
Groep Groep 8
Tags digitaal pesten mediawijsheid
Prijzen
  • Prijs € 113,00
  • dBoS prijs: 1,5 uur + € 48,50
Terug

It's up to you

It's up to you: je eigen rol bij cyberpesten.
Zijn wij sociaal met media? De interactieve film It's up to you en bijbehorende les maakt leerlingen bewust van hun eigen houding en invloed op digitaal pesten. Ze komen tijdens het kijken naar een korte film voor keuzemomenten te staan waar ze beslissingen over nemen: worden ze medeplichtig aan het pesten, kiezen ze ervoor actief acties te ondernemen tegen het pestgedrag of negeren ze wat ze zien? Aan de hand van gemaakte keuzes wordt het verhaal vervolgd, waardoor iedere leerling zijn persoonlijke verhaal creëert. Waar het verhaal eindigt, hangt af van de gemaakte keuzes. It's up to you!

Bijzonderheden:
• De Mediacoach bereidt het project voor met de leerkracht.
• De Mediacoach verzorgt een les in de klas.
• Bij voorkeur voor elke leerling een pc met koptelefoon: het effect van individueel starten is groter dan klassikaal.
• Vragen over uitvoering, opbrengsten en tijdsduur? Stel ze aan de Leesconsulent.
Samenstelling:
• De Mediacoach voert een voorbereidend gesprek met de groepsleerkracht.
• De Mediacoach begeleidt het kijken van de film.
• De leerkracht bespreekt de gemaakte keuzes in de groep en begeleidt het opstellen van gedragscodes.
• Verwerkingsbladen voor groepsopdracht.

Dag Datum Tijd
- 11 januari 2021
tot 19 maart 2021
Op school Periode B nog 5 beschikbaar
- 19 april 2021
tot 2 juli 2021
Op school Periode C nog 5 beschikbaar