Websites4U
Categorie Activiteiten in de klas
Groep Groep 5, Groep 6
Tags digitale geletterdheid informatievaardigheden
Prijzen
  • Prijs € 90,00
  • dBoS prijs: 1 uur € 55,00
Terug

Websites4U

Spreekbeurt of werkstuk, achtergrondinformatie bij een boekbespreking? Even Googlen! Internet is een prachtig medium om je informatie bij elkaar te zoeken. Leerlingen denken vaak al heel goed de weg de weten op dat Wereld Wijde Web. Hoewel Google een prima zoekmachine is, is het niet de beste voor kinderen.

Gelukkig zijn er meerdere zoekmachines die veel geschikter zijn voor kinderen en de beste, op hun niveau aangepaste, informatie opleveren. De mediacoach verzorgt een les in de klas waarin een aantal geschikte zoekmachines aan de orde komen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf op zoek naar antwoorden waarbij ze de juist opgedane kennis inzetten.

Ouderbetrokkenheid vindt plaats via een email naar de ouders waarin de behandelde websites genoemd worden.

Bijzonderheden:
• De les duurt ca 60 minuten.
• Een digibord met internetaansluiting is noodzakelijk.
• Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar informatie. De beschikking over voldoende computers is dus van belang.
• De leerkracht verstuurt de e-mail naar de ouders.

Samenstelling:
• een les van één uur in de klas, verzorgt door de mediacoach;