Media Sheriff
Categorie Activiteiten in de klas
Groep Groep 4
Tags mediawijsheid ouderbetrokkenheid
Prijzen
  • Prijs € 13,70
Terug

Media Sheriff

Met dit programma voor groep 4 leren leerlingen te reflecteren op hun eigen mediagebruik.

Leerlingen nemen gedurende een week de rol van Media Sheriff op zich en vullen, samen met hun ouders, een Media Sheriff dagboek in. Op deze manier creëren ze mediabewustzijn en leren ze hun eigen mediagedrag aan te scherpen.
Na deze week presenteert de Media Sheriff kort voor de klas en/of wordt er een klassengesprek gehouden. Interessante zaken kunnen op een digitaal prikbord geplaatst worden. Op die manier is de hele groep wekelijks actief bezig met mediawijsheid.

Omdat het van belang is dat elke leerling aan de beurt komt als Media Sheriff, is dit project alleen in de eerste helft van het schooljaar te reserveren.

Bijzonderheden:
• Elke leerling krijgt een eigen mediadagboek
• Digitale link naar Padlet prikbord
• Langlopend project

Dag Datum Tijd
- 19 sep. 2022
t/m 31 dec. 2022
Op school nog 10 beschikbaar