Cursus Open Boek - Opleiding tot leescoördinator
Categorie Activiteiten voor professionals
Groep Leerkrachten
Tags leesbevordering
Prijzen
  • Prijs € 574,75
Terug

Cursus Open Boek - Opleiding tot leescoördinator

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

De basiscursus Open Boek bestaat uit 5 dagdelen en heeft een studiebelasting van 50 uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.

Afsluitende opdracht
De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen. Er wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers als ze hebben voldaan aan het aanwezigheidscriterium en een plan van aanpak hebben opgesteld.

Organisatie
De cursus wordt gegeven in op OBS de Hasselbraam in Deurne

  • Woe 13 sept. van 14.00-17.00 uur
  • Di 3 okt. van 15.15-18.15 uur
  • Woe 1 nov. van 14.00-17.00 uur
  • Di 28 nov. van 15.15-18.15 uur
  • Woe 17 jan. van 14.00-17.00 uur

Op de dinsdagen verzorgt de bieb een broodje rond 17.00 uur

Geen projecten meer beschikbaar voor het huidige schooljaar.