Workshop bibliotheekvrijwilligers: Leesplezier in de schoolbibliotheek
Categorie Activiteiten voor professionals
Groep Ouders
Tags leesbevordering
Prijzen
  • dBoS prijs: 3,5 uur + € 118,79
Terug

Workshop bibliotheekvrijwilligers: Leesplezier in de schoolbibliotheek

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. De leescoördinator is meestal verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek en wordt daarbij ondersteund door de lees-/mediacoach van de bibliotheek. Het dagelijkse beheer is echter vaak in handen van ouders of andere vrijwilligers. Zij spelen daarmee een belangrijke rol bij het helpen van kinderen en bij het op orde houden van de bibliotheek. Deze training is bedoeld om hen te helpen bij het uitvoeren van deze taken.

De training bestaat uit een bijeenkomst van één dagdeel met een combinatie van theorie, opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het volgende:

  • Boeken en leesplezier
  • Adviseren van kinderen
  • Verleiden met de collectie
  • Hoe blijf ik bij?

Bijzonderheden:

  • Bij de training hoort een reader die ook als naslag gebruikt kan worden.
  • Deze training is alleen voor scholen met een Bibliotheek op School.
  • Geef bij de opmerkingen even aan in welke maand jullie deze training zouden willen laten plaatsvinden.
Geen projecten meer beschikbaar voor het huidige schooljaar.