(H)appy online (groep 7)
Categorie Projecten 4 - 12 jaar
Groep Groep 7
Tags mediawijsheid
Prijzen
  • Prijs € 93,75
Terug

(H)appy online (groep 7)

Op school wordt Esper vreselijk gepest – maar zo dat de meester het niet merkt. Wanneer Esper aan het einde van de dag thuiskomt, gaat het pesten gewoon door. Zijn klas maakt een groepsapp aan om foto’s en berichten over Esper te versturen. Ze laten hem geen seconde met rust – en niemand heeft het in de gaten... Wat moet je doen als het pesten onzichtbaar is, en als je telefoon verandert in een vijand vol appjes die je niet wilt lezen?

Helaas is bovenstaande iets waar tegenwoordig veel kinderen mee te maken krijgen. In het boek '500 appjes die ik niet wil lezen' neemt Maren Stoffels ons mee in het verhaal van Esper. Ze weet heel goed te beschrijven hoe Esper zich voelt en wat het (online) pesten met hem doet. Dit boek is een goed aanknopingspunt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de groep. Iedere week leest de leerkracht 2 korte hoofdstukken voor. Iedere week worden er ook 1 of 2 activiteiten beschreven die je naar aanleiding van de voorgelezen hoofdstukken uit kan voeren met je groep.

Samenstelling project:

  • Boek '500 appjes die ik niet wil lezen'
  • Handleiding
  • Lesbrief
  • Werkbladen
  • Een kleine collectie leesboeken met betrekking tot het thema (online) pesten
Geen projecten meer beschikbaar voor het huidige schooljaar.